A fost publicată lista firmelor înființate în cadrul proiectului 139704 -Antreprenoriat pentru comunitatea marginalizata Freidorf


A fost publicată declarația de eligibilitate
(este un document nou, trebuie completat obligatoriu de către
TOȚI CÂȘTIGĂTORII)


A fost publicat formularul pentru retragerea din proiect.


Au fost publicate documentele necesare practică


A fost publicată LISTA FINALĂ A PLANURILOR SELECTATE PENTRU FINANȚARE


Au fost publicate REZULTATELE FAZA B – PLANURI SELECTATE PENTRU FINANTARE

A fost publicată lista planurilor de afaceri REZERVA


Au fost publicate REZULTATELE FAZA A – ANALIZA ADMINISTRATIVA


A fost publicat corigendum 2 metodologie

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Depunerea dosarului de concurs se face în mod personal de către candidat la sediul S.C. DAST SYSTEMS SRL, la adresa Str. Zugrav Nedelcu, Nr. 9, Et. 1, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, România în intervalul orar 9-17.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


DATA LIMITĂ DEPUNERE: Miercuri 15.12.2021

  A fost publicat corigendum 1 metodologie

  Etapele înscrierii în concurs și selecția planurilor de afaceri.

  • Fiecare candidat poate depune un singur dosar, cu un singur plan de afaceri in perioada 2.12-15.12.2021.
  • Analiza administrativă FAZA A se desfășoară în perioada 03.12-16.12.2021.
  • Afișarea rezultatelor analizei administrative FAZA A se va face în data de 16.12.2021.
  • Depunerea contestațiilor FAZA A se desfășoară în data de 17.12.2021.
  • Afișarea rezultatelor FAZA A, după soluționarea contestațiilor, se va face în data de 18.12.2021.
  • Evaluarea și selectarea planurilor de afaceri FAZA B câștigătoare ce urmează a fi sprijinite financiar se desfășoară în perioada 03.12-21.12.2021.
  • Publicarea rezultatelor planurilor de afaceri selectate se va face pe site-ul proiectului (www.freidorf.ro) în data de 21.12.2021.
  • Depunerea contestațiilor se va desfășura în data de 22.12.2021.
  • Rezolvarea și comunicarea rezultatului contestațiilor se va desfășura în data de 23.12.2021.
  • Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate pentru subvenționare, se va face pe site-ul proiectului (www.freidorf.ro) până în data de 24.12.2021.


  A FOST PUBLICATĂ METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI


  Vă invităm Joi, 2 Decembrie 2021, la evenimentul de informare privind metodologia aferentă concursului/selecției planurilor de afaceri.
  Evenimentul, datorită situației pandemice, se va desfășura online, pe platforma zoom.
  Link-ul de conectare este: https://us02web.zoom.us/j/89780341561?pwd=cW9odFd4TjJzTjBjQkVjeXpWZ08zZz09
  Sesiunea zoom va porni la 16:50.
  Vă așteptăm!  ULTIMA ȘANSĂ PENTRU A CAȘTIGA 118.000 LEI PENTRU A ÎNFIINȚA O AFACERE ÎN FREIDORF.

  Dacă ai domiciliul sau reședința în zona Freidorf/ Șagului/ Steaua/ Fratelia, ai vârsta între 18 și 64 de ani și te confrunți cu deprivare materială, completează formularul de înscriere în grup țintă.

  Vei participa la un curs acreditat de antreprenoriat iar ulterior vei avea posibilitatea să participi la concursul planurilor de afaceri.

  Pentru înscrieri puteți lua legătura cu Expertul grup țintă – Bolgea Roxana – 0726365769


  Titlu proiect: Antreprenoriat pentru comunitatea marginalizata Freidorf

  Cod proiect: 139704

  Obiectivul general și scopul proiectului

  Sprijinirea si consilierea unui număr de 135 de persoane (din care minim 20 romi) aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala in vederea susținerii inițiativelor antreprenoriale si a ocupării de locuri de munca in teritoriul prevăzut de SDL GAL Freidorf, prin înființarea a minim 30 de microîntreprinderi si angajarea a minim 30 de persoane.

  Prin intermediul acestui obiectiv general va creste gradul de ocupare in teritoriul prevazut in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Freidorf ca urmare a suportului acordat pentru 135 de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala (din care minim 20 romi) prin intermediul:

  • campaniilor de informare,
  • cursurilor de formare in antreprenoriat,
  • selectiei a minin 30 de planuri de afaceri prin intermediul unui concurs,
  • sprijin pentru efectuarea de stagii de practica in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat,
  • furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, pentru cele minim 30 de persoane care au fost selectate in urma concursului,
  • sprijin pentru infiintarea si demararea functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri selectate in cadrul concursului, cu ajutorul de minimis acordat prin intermediul contractului de subventie,
  • decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, precum si
  • monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul proiectului.

  Din cele minim 30 de planuri de afaceri finantate in cadrul proiectului, minim 11 planuri de afaceri vor fi implementate de persoane de etnie roma.

  In etapa a II-a furnizarea unui serviciu de consiliere/consultantă/mentorat care facilitează, oferă asistenta celor minim 30 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în vederea eliminării oricăror lacune privind implementarea şi de monitorizare a implementării planurilor de afaceri şi a decontării cheltuielilor în concordanţă cu bugetul aprobat şi cu eligibilitatea cheltuielilor.

  In cadrul etapei a III-a se desfăşoară acţiuni care au ca scop final monitorizarea activităţii întreprinderilor înfiinţate, inclusiv exploatarea şi sustenabilitatea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltării, şi nu doar al supravieţuirii în piaţă, cu acordarea unei atenţii deosebite menţinerii locurilor de muncă create precum şi funcţionalităţii întreprinderilor create, prin sesiuni de schimb de bune practici si workshopuri în care sunt invitaţi antreprenori de succes.

  Atingerea obiectivului general are un impact pozitiv pe termen lung atat asupra beneficiarilor proiectului cât și a societății prin înființarea a minim 30 de întreprinderi, crearea a minim 30 de locuri de munca, schimbarea mentalității și promovarea culturii antreprenoriale in rândul populației aflate in risc de saracie si excluziune sociala prevazut in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Freidorf si formarea profesionala a 121 de potentiali antreprenori.