Context

Obiectivul Guvernului Romaniei este ca toti cetatenii sa aiba oportunitati egale de a participa în societate, sa fie apreciati si valorizati, sa traiasca în demnitate, iar nevoile lor elementare sa fie satisfacute si diferentele respectate. În acest context, incluziunea sociala a grupurilot vulnerabile si reducerea nr de persoane expuse riscului de saracie sau excluziune soc cu 580.000, pana în anul 2020, fata de anul 2008, conform tintei asumate de Romania în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, reprezinta rezultatul principal vizat de Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pt perioada 2015-2020. Acest obiectiv va fi realizat prin derularea activitatilor din proiect care furnizeaza un pachet integrat in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. In cadrul întreg teritoriului SDL GAL Freidorf, populația ocupată se încadrează într- un procent de 33,3% din totalul populației. Dintre aceștia, 48% sunt bărbați și 52% femei. Din perspectiva categoriilor de vârstă, 11% dintre aceștia sunt persoane cu vârste cuprinse între 17 și 29 de ani, iar restul, de 89% reprezintă persoane cu vărsta peste 30 de ani. Ca și sector de activitate, în cadrul teritoriului SDL GAL Freidorf, aproximativ 12% dintre aceștia activează în sectorul public, iar 88% în sectorul privat. Conform ZUM-urilor, aproximativ 36% din cadrul persoanelor cu loc de muncă activează în cadrul sectorului public și doar 64% în mediul privat. În cazul tinerilor care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de educație sau formare, situația stă în felul următor: 12,5% din populația aferentă întreg teritoriului SDL; 31% din populația exitentă în ZUM 1; 19,3% din populația ZUM 2. Proporția persoanelor care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de învățământ este următoarea: 22,5% pentru populația din cadrul teritoriului SDL; 39,4% pentru populația din ZUM 1; 25% ZUM 1. Situația afacerilor locale este destul de deplorabilă. Din cadrul Zonelor Urbane Marginalizate, doar ZUM 1 prezintă un procent de 0,7% a angajaților din cadrul afacerilor locale, restul ZUM-urilor, atât cât am investigat, nu au angajați în cadrul afacerilor locale, sau dacă îi au, aceștia nu fac obiectul încadrării legale în muncă, valoarea aferentă întreg teritoriului fiind tot în procent de 0,7% Analizând principalele surse de venit ale populației și situația financiară a acestora am reușit să determinăm că la nivelul întregului SDL GAL Freidorf, o proporție de 9 % câștigă un venit situat sub pragul de 1000 de lei/ lună. Raportat însă la ZUM-uri, proporțiile sunt: 8% pentru ZUM 1 și 12% pentru ZUM 2. A doua categorie de venit, respectiv categoria încadrată între 1001 și 2000 de lei se raportează la următoarele ponderi ale populației: teritoriul SDL – 17%; ZUM 1 – 27%; ZUM 2 – 50%. Apoi proporțiile scad vertiginos când vine vorba de veniturile care depășesc 4000 de lei/ lună, chiar dacă în cadrul teritoriului SDL acestea se încadrează într-un procent de 1%, în cadrul ZUM 1 și 0% pentru ZUM 2. Cheltuielile gospodăriilor aferente teritoriului SDL sunt egale cu veniturile, cel puțin la nivel declarativ, în ceea ce privesc veniturile ce nu depășesc 6000 de lei/ lună, gospodăriile capabile de a realiza economii sunt cele care depășesc aceste venituri lunar. Prin implementarea proiectului sunt sustinute cateva actiuni cheie prevazute in Strategia Nationala pentru Competitivitate si anume: sustinerea si dezvoltarea activitatilor independente, antreprenoriat şi înfiinţarea de întreprinderi, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi concilierea vieţii profesionale cu cea privată, adaptarea la schimbări a întreprinderilor, antreprenorilor şi lucrătorilor prin programe de formare profesională continuă care să le furnizeze competenţele necesare practicării ocupaţiilor care şi-au schimbat conţinutul sau a celor nou-apărute ca urmare a introducerii progresului tehnologic, creşterea mobilităţii a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor digitale şi anticiparea necesarului de formare a lucrătorilor. Activitatile derulate in cadrul proiectului duc la ”Stimularea antreprenoriala”, activitati concepute pentru a insoti procesul de la generarea de idei la transformarea intr-un proiect, la dezvoltarea unor atitudini, motivatii si pasiuni coroborate cu elemente tehnice (partea teoretica a programului de formare) si exemple din viata reala, marturii ale antreprenorilor de succes (stagiile de practica).