Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor:Prezenta propunere este conceputa astfel incat sa fie asigurata sustenabilitatea proiectului si dupa SDL Freidorf, precum si in organizatia Solicitantului prin dezvoltarea si prestarea de servicii de consultanta antreprenoriala. Beneficiarul isi va continua activitatea de formare antreprenoriala si/sau consultanta IMM si dupa finalizarea proiectului. Echipamentele care vor fi achizitionate in cadrul proiectului vor asigura infrastructura necesara functionarii pentru o buna perioada de timp, intretinerea echipamentelelor fiind suportata din resursele proprii ale solicitantului. Avand experienta unor povesti de succes, plata expertilor se va acoperi si din servicii prestate contra cost. Se va urmari continuitatea activitatilor de tipul celor din proiect prin depunerea de aplicatii pentru a pastra interesul persoanelor formate si asistate si pentru valorificarea potentialului dobandit de acestia. Beneficiile infiintarii a 30 de intreprinderi cu sanse de succes si a pregatirii a 135 de persoane in domeniul antreprenoriatului se vor rasfrange asupra comunitatii marginalizate vizate de SDL Freidorf, din care acestea fac parte, creandu-se astfel un efect multiplicator. Dupa finalizarea proiectului, solictantul va mentine legatura informationala cu grupul tinta si prin intermediul sectiunii de site sau discutii pentru a cunoaste problemele cu care se confrunta, vor colecta si analiza informatiile privind schimbarile din mediul de afaceri si impactul acestora asupra antreprenoriatului si capitalului uman. Sectiunea de site creata pentru proiect va oferi posibilitatea inca minim 12 luni dupa finalizarea proiectului de consolidare de parteneriate, de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor existente la nivel naţional/ regional/ local pentru susţinerea grupului ţintă POCU şi a oricăror persoane interesate, cu resurse privind înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor. Regulamentul concursului de planuri de afaceri va fi conceput astfel incat subventiile sa fie acordate persoanelor ale caror planuri de afaceri eligibile sunt cele mai fezabile si intrunesc toate elementele unei afaceri de succes. Pentru aceasta vor fi selectati de catre Beneficiar specialisti in Comisia de evaluare a planurilor de afaceri independenti de activitatile solicitantului, din categoriile prevazute in Ghidul conditii specifice care vor dovedi experienta si competente solide in evaluarea potentialului de succes si de risc al unei afaceri. Contractele de subventie incheiate cu beneficiarii ajutorului de minimis pentru infiintarea de intreprinderi vor avea prevederi concrete privind obligatiile de indeplinire a conditiilor de sustenabilitate, de raportare si monitorizare post implementare pana la expirarea perioadei de sustenabilitate si masuri asiguratorii care sa garanteze respectarea acestora. Intreprinderile infiintate in cadrul proiectului vor fi monitorizate, cel putin 12 luni, pentru anticiparea riscurilor si eliminarea sincopelor in functionarea acestora. Se va organiza lunar o intalnire programata de evaluare a progresului si a riscului precum si oricand la cererea intreprinderilor beneficiare, daca apar situatii de forta majora sau neprevazute. La aceste intalniri vor fi invitati toti reprezentantii intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului, intalnire care va avea ca scop, pe langa cel declarat si obligatoriu, transmiterea intre beneficiari a problemelor cu care se confrunta si a solutiilor adoptate de cei care au reusit sa le depaseasca, si chiar cooperare si asociere pentru consolidarea si cresterea veniturilor si a competitivitatii.
Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi, eventual, încheiate
Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie – administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
Transferabilitatea rezultatelorProiectul va avea un impact semnificativ la nivelul imbunatatirii formarii in domeniul antreprenoriatului si al bunelor practici in materie de politici de antreprenoriat prin urmatorul aspect: – Curricula pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale cu componente de dezvolatre durabila va putea fi aplicata ca model de buna practica de alti furnizori de servicii de formare. Prin competentele insusite la cursuri, beneficiarii vor reusi sa isi sporeasca pe termen mediu sansele antreprenoriale si de ocupare. Structura pachetului de instruire se va imbunatati si se va adapta la nevoile specifice ale cursantilor in urma experientei dobandite prin proiect. Ghidul de analiza antreprenoriala editat in cadrul proiectului va fi pus la dispozitie online persoanelor interesate, iar exemplele de bune practici din cadrul proiectului vor fi promovate si sustinute de catre Solicittant in cadrul activitatilor si evenimentelor ulterioare implemetarii proiectului. Sectiunea de site online creata in cadrul proiectului va deveni pentru orice persoana interesata un centru online de resurse privind infiintarea si dezvoltarea afacerilor.